all wife cheat click cheat on my wife

Devletin Vereceği Teşfikler Sektöre Hız Katacak

Linkedin Twitter Facebook Favorites Email Print AddThis

Ülkemiz rezerv ve çeşitlilik bakımından dünyanın en zengin mermer yataklarına sahiptir diyerek hep konuşulmaktadır. Sektör mermer yataklarının aranmasından işletimine, işlenmesinden tüketiciye pazarlanmasına kadar uzanan risk faktörünün en üst düzeyde bulunduğu bir süreci içermektedir.  Artık emekleme sürecinden çıkıp ayağa kalkarak ihracatta lokomotif sektörlerden biri haline gelmeye başlamıştır.
 
Bu süreçte Devletin sektöre vereceği önem ve teşvikler ile sektörün hızı bir kez daha artacağı gözle görülmektedir.  Devletin sektördeki rolü, denetleyici, yön verici, sektörün önündeki engelleri açıcı ve dış pazarlarda rekabet gücünü arttırıcı olmalıdır.
 
Mermer ihracatını arttırmak için ocak işletmeciliğinden, ihracata kadar geçen bu süreçte alınması gereken önlemleri düşünecek olur isek;
 
1- Uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle desteklenmelidir.
 
2- İhracatın önünü açmak için gerçekçi kur politikaları uygulanmalı, dövizdeki artış enflasyonun gerisinde kalmamalıdır.
 
3- Enerjide düşük tarife uygulanarak rekabet gücü arttırılmalıdır.
 
4- Sektörün altyapı sorunları çözümlenmeli rezerv ve üretimi yüksek olan mermer ocaklarına, İtalya’da olduğu gibi yol, su, enerji ve haberleşme olanakları devlet tarafından getirilmelidir.
 
5- Sektör dünyadaki en yüksek nakliye maliyetleri ile çalışmaktadır. Yeni Trafik Yasası ile getirilen tonaj tehdit kısıtlaması nakliye maliyetlerini artmıştır.
 
6-İhracat yapan fabrikalarca ocaklardan getirilen blok mermer nakliyesinden K.D.V. alınmalıdır.
 
7- Dış fuarlara katılım giderleri, ihracata yönelik tanıtım-pazarlama reklam giderleri ve yöneticilerin seyahat masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır.
 
8- İhracatta bürokrasi azaltılmalı ve pratikleştirilmelidir.
 
9- İhracatta, sevkiyat planlarını olumsuz etkileyen liman ve gümrüklerdeki yoğunluğun azaltılması için gerekli eksiklikler giderilmeli ve buna paralel olarak liman ve gümrükler kalifiye elemanları ile takviye edilmesi gerekir.
 
10- Mermer sektöründeki vergi yükü azaltılmalıdır.
 
Maden Kanununda Mermercilik İle İlgili Düzenlemelerdeki Beklentilerimiz Nelerdir?
 
Genel Olarak:
 
1- Maden Hakları güvencesinin arttırılmasını
 
2- Kamulaştırma konusundaki boşluğun acilen doldurulmasını ve ihalelerde kullanılacak taşların Türk mermeri kullanılması zorunlu koşulması
 
3- İhaleye çıkan sahalarda, ihale spekülasyonu ve haksız kazancın engellenmesini
 
4-Haksız rekabetin ortadan kaldırılması
 
DÜNYA ÖLÇEĞİ TÜRKİYE GERÇEĞİ RAPORU
 
Geçtiğimiz günlerde bir yazı okudum. Bana çok ilginç geldi 170 ayrı kategoride Türkiye’nin dünya ligindeki skorlarını incelemişler bunları sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye’nin konumu içler acısı bir durumda sergilenmiş.
 
Dünya Bankası, OECD, IMF, Birleşmiş Milletler, FAO, CIA, Dünya Ekonomik Forumu, gibi çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından hazırlanan endekslerden faydalanılarak hazırlanan rapora göre;  Nüfus bakımından dünyada 17’nci sırada bulunan Türkiye, nüfus yoğunluğu en yüksek ülkeler sıralamasında 80’inci, en geniş topraklara sahip ülkeler sıralamasında 36’ncı, kentlerde yaşayan nüfus oranında 13’üncü sırada bulunuyor.
 
Dünyada, krom, bor rezervinde birinci; altın ve toryum rezervinde ikinci; mücevher üretiminde beşinci; cıva, mermer üretimi ve jeotermal enerjide yedinci; mermer üretiminde yedinci mermer ihracatında sekizinci, çelik üretiminde dokuzuncu, kömür üretiminde 15’inci sırada olan Türkiye, ekonomik büyümede 16’ncı, ekonomik büyüklük olarak Satın alma Gücü Paritesi’nde 18’inci, milli gelir sıralamasında 21’inci sırada bulunuyor.Merkez : Altunizade, Mahir İz Caddesi No:20/3 Kütük İş Merkezi  Üsküdar / İstanbul  |  Tel : +90 216 474 19 19 / 216 474 92 04
Fabrika : Alemdağ, Turgut Özal Caddesi No:1 Çekmeköy İstanbul  |  Tel : +90 0216 312 20 50 / 60
Mail : info@kutukmermer.com.tr